فريلنسر هستم پروژه دارم

جابلند چگونه کار میکند؟​

   ثبت پروژه

پروژه خود را ارسال کنید و در عرض چند دقیقه پیشنهادات رقابتی فریلنسرها را دریافت کنید.

   جستجوی فریلنسر

پروژه شما هرچه باشد در جابلند متخصصین بسیاری در زمینه های مختلف آماده انجام پروژه های شما هستند.

   پرداخت امن

با پرداخت امن در جابلند میتوانید اول از کیفیت کارتان مطمئن شوید و سپس پرداخت را انجام دهید.

محبوب ترین پروژه ها

محبوب ترین پروژه هایی که توسط فریلنسر های جابلند انجام شده اند.

انجام پروژه ها در بیش از ۲۰۰ دسته بندی مختلف

آخرين پروژه ها

آخرین مقالات

بسته ها

هنگام پرداخت سالانه تا ۲۰٪ پس انداز کنید

 • درصــد كارمــزد

  مقدار هزینه ای که در اتمام هر پروژه برای خدمات سایت دریافت میشود

 • تعداد پیشنهاد

  تعداد پیشنهاداتی که توسط فریلنسر برای اخذ هر پروژه به کارفرما ارسال می شود. هر پیشنهاد برای یک آگهی می باشد

 • پیشنهاد اضافه

  زمانی که تعداد پیشنهاداتتان زودتر از موعد پلن شما تمام می شود تعدادی پیشنهاد به شما هدیه می دهیم

 • تبلیغ نمونه کار

  با خرید پلن های بالاتر این امکان به شما داده میشود تا نمونه کارهای شما در صفحات اصلی سایت نمایش داده شود

 • پایه
 • رایگان

  ماهانه
 • سفارش پکیج
 • درصــد كارمــزد۸ %

 • تعداد پیشنهاد۱۰ عدد

 • پیشنهاد اضافه -

 • تبلیغ نمونه کار-

 • استاندارد
 • ۲۵۰٫۰۰۰ریال

  ماهانه
 • سفارش پکیج
 • درصــد كارمــزد۸ %

 • تعداد پیشنهاد۶۰ عدد

 • پیشنهاد اضافه۴ عدد

 • تبلیغ نمونه کار -

 • حرفه ای
 • ۴۰۰٫۰۰۰ریال

  ماهانه
 • سفارش پکیج
 • درصــد كارمــزد۵ %

 • تعداد پیشنهاد۸۰ عدد

 • پیشنهاد اضافه۸ عدد

 • تبلیغ نمونه کار۱ مورد

 • برگزیده
 • ۶۰۰٫۰۰۰ریال

  ماهانه
 • سفارش پکیج
 • درصــد كارمــزد۴ %

 • تعداد پیشنهاد۱۰۰ عدد

 • پیشنهاد اضافه۱۰ عدد

 • تبلیغ نمونه کار۳ مورد

 • پایه
 • ۰ریال

  سالیانه
 • سفارش پکیج
 • درصــد كارمــزد۸ %

 • تعداد پیشنهاد۱۰ عدد

 • پیشنهاد اضافه۰ عدد

 • تبلیغ نمونه کار۰ مورد

 • استاندارد
 • ۲٫۴۰۰٫۰۰۰ریال

  سالیانه
 • سفارش پکیج
 • درصــد كارمــزد۸ %

 • تعداد پیشنهاد۶۰ عدد

 • پیشنهاد اضافه۴ عدد

 • تبلیغ نمونه کار۰ مورد

 • حرفه ای
 • ۳٫۸۴۰٫۰۰۰ریال

  سالیانه
 • سفارش پکیج
 • درصــد كارمــزد۵ %

 • تعداد پیشنهاد۸۰ عدد

 • پیشنهاد اضافه۸ عدد

 • تبلیغ نمونه کار۱ مورد

 • برگزیده
 • ۵٫۷۶۰٫۰۰۰ریال

  سالیانه
 • سفارش پکیج
 • درصــد كارمــزد۴ %

 • تعداد پیشنهاد۱۰۰ عدد

 • پیشنهاد اضافه۱۰ عدد

 • تبلیغ نمونه کار۳ مورد